Klasická masáž

Klasická masáž se provádí rukama a dle potřeb klienta ji můžeme změnit na relaxační, regenerační či sportovní masáž.

Relaxační masáž je nejměkčí a nejcitlivější masáží vůbec. Jde především o terapii dotekem. Z fyziologického hlediska působíme na podkoží a lymfatický systém, lehce může působit také na povrchu svalů. Po stránce psychické pomáhá k odstranění stresu a napětí svalů.

Regenerační masáž se provádí s větším tlakem na svaly, dochází k jejich uvolňování, prokrvení, přísunu nových látek potřebných pro sval a zároveň k odplavení toxinů. Na problematických místech může masáž lehce zabolet.

Sportovní masáž, neboli masáž prováděnou pro sportovce lze dále rozdělit na masáž před a po výkonu. Zde záleží, jakému sportu a individuálnímu tréninku se klient věnuje. Podle toho nastavíme a vybereme vhodnou masáž, která bude působit regeneračně, relaxačně či stimulačně.