Fyzioterapie

Vysvětlovat někomu, v dnešní počítačem zmítané době, význam slova fyzioterapie, je, myslím si, zbytečné.  Ráda bych, aby moji klienti poznali, že to není pouze terapie na úrovni těla, ale i na úrovni duše a mysli. V oboru pracuji necelých 7 let a fyzioterapii vnímám jako cestu k poznání sebe sama a jako prostředek vyjádření síly srdce prostřednictvím řeči mých rukou. Lásku k tomuto oboru prohlubuji dalším studiem metod a směrů, které vedou k dosažení společného cíle - znovunabytí a upevnění lidského zdraví na všech jeho úrovních. Není důležité, jaké metody používám, důležité je, zda splní svůj účel.


Na viděnou se těší Bc.Andrea Dobešová